-РАДИО И ПОДКАСТ МИНИСТЕРСТВО-

Нашите радио, подкаст и други аудио приноси са начин да свидетелстваме за добрата новина за Божията благодат.

Albishara е нашият подкаст в социалните медии, който е насочен към арабските. Тя се основава на Деяния 20:24 за свидетелство за добрата новина за Божията благодат и за завладяване на завесата, която предпазва мнозина от виждането и следването на Истината за Исус чрез словото на нашето свидетелство, както е указано в Откровение 12:11.

Желанието ни е да можем да достигнем до целия мюсюлмански свят с Евангелието на Исус Христос чрез радиото. Арабският аудио Нов завет се записва сега и скоро ще бъде готов за излъчване. Нашето желание е Новият Завет да бъде записан във форма на песнопение, с която всеки мюсюлманин би бил запознат, тъй като техните писания също се скандират ежедневно. Нашето желание е Божието Слово да пробие сърцата на хората в мюсюлманския свят, да могат да медитират върху думите на вечния живот и да бъдат спасени и преобразени от Исус Христос.

Искате ли да научите повече?
Изпратете ни имейл: Radio@Meccatochrist.org

скорошни публикации