Посланието на книгата Деяния е продължение на великото поръчение на Господа. „Идете и правете ученици от всеки народ“. В книгата Деяния виждаме, че когато правим ученичество живот върху живот, ще видим как църквата се разширява чрез евангелизиране и общение, обогатявайки се взаимно и израствайки в образа на Христос. Серията Proclaim Commentary носи експозиционна проницателност и практическо приложение в ежедневния живот. Тя е написана не само за пастори, учители и водачи, но и за семейства, ученици или всеки, който желае да изследва богатствата на Божието Слово.