Централното послание на книгата на Йона остава особено актуално. Спасението идва от Господа. Тя не е изключително притежание на нито една група, а се предлага на целия свят, както виждаме от езическите ниневити. Всеки, който се покае, може да бъде спасен. Виждаме също, че спасението трябва да бъде от Господа, тъй като пророк Йона е толкова беден пратеник – първо, бягащ от Божия призив да проповядва в Ниневия, а след това се нацупил, раздразнителен и гневлив на Божията милост към безмилостните ниневити. Книгата на Йона илюстрира истината от Новия завет, че Бог толкова е обичал света на грешниците, че би положил всички усилия, за да ги спаси. Серията „Прокламирайте коментари“ носи експозиционна проницателност и практическо приложение във всекидневния живот. Тя е написана не само за пастори, учители и водачи, но и за семейства, ученици или всеки, който желае да изследва богатствата на Божието слово.