Посланието на книгата на Матей е, че Исус е обещаният Месия, Царят на царете. В част 1 на Матей (глави 1-7) се запознаваме с Исус чрез неговото родословие, разказа за раждането и неговото учение. Веднага виждаме скромните хора, които той нарича. Неговият разказ включва най-скромните хора. Неговият разказ за раждане призовава смирените овчари. Неговото учение призовава хората да бъдат „бедни духом“. През цялото време научаваме, че въпреки че Исус е Царят на всички царе, той кани бедни грешници да дойдат при него. Серията Proclaim Commentary носи експозиционна проницателност и практическо приложение в ежедневния живот. Тя е написана не само за пастори, учители и лидери, но и за семейства, ученици или всеки, който желае да изследва богатствата на Божието Слово.