-ОБУЧЕНИЕ-

MBBs Bible Academy е начин за MBB да изучават библейски теми и теми по систематичен начин онлайн, след което се оценяват чрез техния напредък от библейски професори, които вече преподават в други библейски колежи и семинарии.

ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Перспективи:

Д-р Ахмед и неговият екип преподават в Перспективни класове по ислям и засаждане на църкви.

Обучение за споделяне на Евангелието в Мека и Саудитска Арабия:

Д-р Ахмед и неговият екип обучават бъдещите мисионери в Мека в специален клас.

Основни и предварителни курсове за исляма:

В тези курсове от 4 или 14 седмици д-р Ахмед и неговият екип преподават за исляма и разнообразието от начини
да напредва Божието царство с перспектива, идваща от Мека, родното място на исляма.

За да се запишете за обучение, кликнете върху бутона по-долу:

скорошни публикации