Д -р Ed J Hoskins
Д -р Ed J Hoskins
Уроци по ученичество

В центъра на Евангелието на Исус Христос

Ние предлагаме широка гама от здрави доктрини за библейското учение на над 40 езика на MBBs (мюсюлмански вярващи).

Джон Азар
Джон Азар
Арабски основи на вярата
Джери Соен
Джери Соен
Светия Дух
2021-08-04T21:48:14+00:00

Основи на вярата

Основи на вярата с Джон Азар от арабското общество в църквата Grace Community е за обясняване на вярата в Исус на невярващите и проста систематична теология на вярващите.