-ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ-

Вижте изходното изображение

Мека към Христос има специален екип от изследователи, които непрекъснато търсят по-добри начини за напредък в Царството Божие, като търсят промени и възможности да служат на мюсюлманите по целия свят.

скорошни публикации