-ЦЪРКВЕНО ЗАСАЖДАНЕ-

Мека до Христос се стреми да засади както къщи, така и подземни църкви в Мека и около Саудитска Арабия, Близкия изток, както и в Северна Америка сред мюсюлманите.

В момента Мека към Христос е засадил множество църкви на неразкрити места като Саудитска Арабия, Либия и Йемен.

скорошни публикации