-ДАРЕТЕ-

Мека към Христос е организация с нестопанска цел 501 (c) (3). Вноските са данъчно приспадане до степента, разрешена от закона в Съединените американски щати.

Вашите молитви и подаръци подхранват това служение и оказват влияние върху вярващите мюсюлмани и мюсюлманския живот по целия свят всеки ден. Всеки долар, който давате, позволява на Евангелието да достига до недостигнати места.

Ще се присъедините ли към нас в споделянето на най-голямото съкровище в целия свят? Ако се интересувате да станете партньор на финансовото министерство с Мека към Христос има няколко начина:

Моля, свържете се с нас при всякакви проблеми или въпроси: 

Дарете@MeccaToChrist.org
Център за обслужване на донори: +1(509)557-7272

 

скорошни публикации