-ВСЯКА МУСУЛЯНСКА КЪЩА ЗА ХРИСТОС-

Mecca to Christ активно си партнира с отдадени християни, посещаващи мюсюлмански къщи в западните страни, като използва съществуваща база данни за къщи от всички тези страни. Те имат възможност да почукат на врати и да споделят Евангелието, призовавайки мюсюлманите да оставят Христовия мир да влезе в домовете им (Лука 10: 6).

скорошни публикации