-БЕЗОПАСНО БЕЖИЩЕ-

Вижте изходното изображение

Много вярващи мюсюлмани (MBB), които са подложени на тежко преследване, се нуждаят от безопасно убежище в своите страни. Ние от Мека към Христос помагаме в приюта на нашите братя и сестри в Христос на тези безопасни места и им служим, както сме били инструктирани от нашия Господ в Матю 25: 35 .

Ако се интересувате да споделите любовта си в подчинение на Матей 25:35 чрез нашето служение за безопасно убежище, моля, изпратете ни имейл на Help@Meccatochrist.org.

скорошни публикации